Tale-hørelærere

Ansat som tale-hørelærer ansat ved PPR
Lærerliv_019 2013 05 13 DLF Skole 043

Tale-hørelærer

Som tale-hørelærer er du i Høje Taastrup kommune ansat som konsulent og får løn og tillæg derefter.  

Grundlønnen for skolekonsulenter er løntrin 45 + 12.000 kr. i årligt grundbeløb. Det udgører pr. 1. januar 2017:

Løntrin 45 + 12.000 kr. 
36.870,34 kr.

Grundbeløbet på 12.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. oktober 2018 på 16.527,04 kr. og er medregnet i skemaet.

Du kan læse den lokale konsulentaftale her. (pdf)