Skolepolitisk målsætning

OBS! Ny politik under udarbejdelse...

Formålet med at kredsen udformer sin egen skolepolitiske målsætning er dels at have et vedtaget udgangspunkt, der kan bruges i forbindelse med en eventuel genforhandling af den lokale udmøntning af arbejdstidsaftalen med kommunen og dels at skabe et fundament for kredsen, der kan anvendes til at påvirke den kommunale skolepolitik..

Læs kredsens særlige skolepolitiske fokus vedtaget på generalforsamlingen d. 26. marts 2019 her (pdf).

Kredsen er i gang med at revidere og udarbejde en ny skolepolitik der kan bygge bro mellem det lokale og nære på skolerne i HTK og hovedforeningens ambition om et fælles Folkeskoleideal. Da Folkeskoleidealet endnu er ufærdigt har kredsstyrelsen vurderet at kredsens nye skolepolitik bør afvente dette resultat. Interesserede er dog velkomne til at orientere sig i udkastet. 

Læs det foreløbige udkast til en ny skolepolitik her (pdf)