Tillidsrepræsentanter

Samling af nyttige links du som TR kunne have brug for.
Danmarks Lærerforening
Hovedforeningens hjemmeside særligt for TR.
TR Håndbogen
Opslagsværk for Tillidsrepræsentanter.
Indmeldelse af nye medlemmer
Hjælp nye medlemmer med at blive meldt ind i foreningen.
Min Side
Min side på DLF's hjemmeside. Til tilmelding til kurser mm.

HTKalle
HTKalle login side.

Brugernavn: Fornavn med stort + de første 8 cifre i CPR

Kode: De sidste 4 cifre i CPR

HRportalen
HTKs HRportal.

Dlfinsite

Foreningens interne kommunikationsplatform

DLinFo er foreningens elektroniske dokumentdatabase. Her finder du tidligere TR-udsendelser, skoleledelsesudsendelser, TR-nyt, TR-orientering fra Lærernes A-kasse, kongresreferater mv.

For at få adgang skal du som brugernavn opgive dit medlemsnummer (det står bag på Folkeskolen eller på https://medlem.dlf.org/ og som password din fødselsdato (6 cifre).

 

Analyseark til opgaveoversigter (excel)