Kreds 16

Forretningsudvalget

Kreds 16s Forretningsudvalg

Forretningsudvalget vælges hver andet år (lige år) på generalforsamlingen.
På generalforsamlingen i marts 2024 valgtes følgende:

 Formand :     Heidi Yoma Rasmussen
 Næstformand & kasserer :     Casper Christiansen
 FU - Medlem & kongresdelegeret :     David Qvist
 FU - Medlem :     Line Nykjær Larsen