Ferie

Der er trådt en nye ferielov i kraft, det betyder at der nu optjenes samtidighedsferie.

Samtidighedsferie

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Det er på de enkelte arbejdsmarkeder implementeret i ferieaftaler. Du kan læse mere om den nye ferieaftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (som vi er omfattet) her. (pdf)

Der er også lavet en fin lille PIXI udgave der kan hjælpe på forståelsen.

Perioden for optjening af ferie er fra den 1. september til og med den 31. august året efter(ferieåret). Ferieafholdelsesperioden er fra den 1. september til og med den 31. december året efter.

Lærere og Bh.kl.ledere pålægges at holde ferie, når skolen er lukket. Det kalder vi (kollektiv ferielukning) og virksomhedslukning. 

I skoleåret 24/25 er ferien varslet til afholdelse i ugerne 8 (vinter), 28, 29 og 30 (sommer) og uge 42 (efterår). Se vedhæftede pdf. 

 

I skoleåret 23/24 er ferien varslet til afholdelse i ugerne 8 (vinter), 28, 29 og 30 (sommer) og uge 42 (efterår). Se vedhæftede pdf.

Udgangspunktet er, at der optjenes ferie pr. måned (2,08 dag/15,42 ferietimer). Men da lærerne holder ferie på af ledelsens fastlagte tidspunkter som (kollektiv) ferielukning, kan ledelsen pålægge alle lærere, der var ansat hele det tidligere ferieår, at holde ferie på forskud. Du kan følge optjening og afvikling på din lønseddel. Når du evt. fratræder, kan din ferie være i minus eller plus. Hvis den er i minus, bliver du trukket i løn og er den positiv, vil penge henstå på feriekonto til brug hos din kommende arbejdsgiver.

OBS! Hvis du ikke var ansat i hele det forudgående ferieår hos din nuværende arbejdsgiver, kan arbejdsgiveren ikke pålægge dig at holde ferie på forskud. Du kan vælge, om du vil aftale ferie på forskud eller ej. Hvis du ikke har optjent den fulde ferie og du ikke aftaler forskudsferie, vil arbejdsgiveren trække dig i løn for den manglende optjente ferie. Den ferie, du optjener senere (svarende til løntrækket), udbetales uden at du holder ferie.

Ved kollektive ferielukninger kan du som ansat og medlem af en A-kasse, melde dig ledig senest første ledighedsdag og ansøge om at modtage dagpenge i din a-kasse.

Du bør søge rådgivning hos Lærernes A-kasse om dine muligheder for at få dagpenge ved pålagt ferielukning uden optjent ret til løn.