Ledige

 • Åbent kredskursus 2020

  Sti: https://www.kreds16.dk/nyheder-fra-kreds-16/2020/januar/aabent-kredskursus-2020 10. januar 2020

  Årets åbne kredskursus afholdes på Hotel Frederiksdal d. 7.-8. februar

 • Løn i ferier (nyansat)

  Sti: https://www.kreds16.dk/medlem/spoergsmaal-og-svar/loen-i-ferier-nyansat 8. oktober 2014

  Som nyuddannet vil du opleve, at du står i et vadested mellem SU og løn. Læs her, hvordan du skal forholde dig

 • Pressearkiv skoleåret 19/20

  Sti: https://www.kreds16.dk/links-og-medier/pressearkivet/pressearkiv-skoleaaret-1920 16. august 2019

Udvalgte emner