Medlem Spørgsmål og svar

Barsel

Hvilke varsler skal I overholde? Hvordan kan barslen fordeles mellem mor og far? og mange andre spørgsmål kan du bl.a. læse om her.

Orlov før fødsel

Mor
Som kommende mor har du ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. 

Du har også ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge og jordemoder. Graviditetsundersøgelser i arbejdstiden skal planlægges, så det er til mindst muligt gene.

Far eller medmor
Som far eller medmor (hvis begge forældre er kvinder) har du ikke ret til lønnet orlov før fødslen.

 

Barsel efter nye regler fra d. 2. august 2022

Meget er ændret med de nye regler så kig videre på linket her

 

Ferie

Man kan aftale at afholde sin ferie i forlængelse af barselsorloven. Mens man er på barselsorlov kan man nemlig ikke afvikle sin optjente ferie. Typisk vil en skolelærer have 5 ugers ferie i forlængelse af barselsorloven – men lad os eller skolen hjælpe med regnestykket.

 

HUSK !!

Under barselsorlov på dagpenge kan man få nedsat fagforeningskontingent, men det skal søges INDEN perioden starter. 
Ansøgning sker direkte i mail til medlemsservice@dlf.org med angivelse af medlemsnummer og kreds (findes på min side)

 

Få hjælp hos os
Læs mere om planlægning af orlov her eller kontakt os på mail eller telefon. Så finder vi et tidspunkt hvor vi sammen kan hjælpe dig med at sammensætte jeres orlov.

Kontingent