Kreds 16 Aftaler

Selvstyrende team og HTK-tillæg

Aftalen gælder fra 1. august 2016 indtil 31. juli 2018

Herunder kan læses et uddrag af aftale teksten. 
Den fulde aftaletekst kan hentes i boksen til højre.

"Alle månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere ydes 4.500 kr. årligt. Løntillæget ydes for arbejdet frem mod byrådets vision om et skolevæsen blandt Danmarks bedste."

...

"For arbejde i selvstyrende team ydes der den enkelte lærer og børnehaveklasseleder 5.700,- kr. årligt."

 

Opsagte aftaler