Kreds 16

Arbejdstid

De centrale arbejdstidsaftaler er erstattet af et sæt arbejdstidsregler, som Folketinget har vedtaget ved lov uden vores medvirken (lov 409).

Høje-Taastrup Kommune har ikke ønsket at indgå en aftale med Kreds 16 om, hvordan arbejdstiden skal fordeles mellem lærerne/børnehaveklasselederne. Derfor er det Lov 409 der gælder for de ansatte i kommunen. Byrådet vedtog et "Samarbejdsgrundlag" som skolelederne skal bruge som udgangspunkt for deres fordeling af arbejdstid på de enkelte skoler. Du kan finde HTKs "Samarbejdsgrundlag" i boksen til højre. Der finder du også et link til den "Grønspættebog" DLF har udarbejdet, hvor Lov 409 er gennemgået emnevis. I "Grønspættebogen" finder du også Kreds 16s kommentarer til de enkelte emner.

 

Ved OK15 blev parterne dog enige om et poitisk papir - bilag 4, der opstiller 15 punkter for inddragelse af medarbejderne i arbejdstidens tilrettelæggelse.

Læs hele overenskomsten her. (pdf)