Kreds 16 Arbejdstid

Skolernes lokale udmøntning 2019/20

Skolernes lokale udmøntning af byrådets samarbejdsgrundlag af 25. februar 2014.

Da byrådet d. 25. februar 2014 vedtog et samarbejdsgrundlag for kommunens folkeskoler, besluttede de samtidigt at skolerne lokalt skulle tage stilling til følgende 11 punkter:

 

A) Årsnorm for arbejdstid

B) Opgaver og varsling af opgaveændringer

C) Tilstedeværelse

D) Tid til forberedelse

E) Tid til tillidsrepræsentant- og arbejdsmiljørepræsentant-arbejde

F) Kombinationsstillinger

G) Senioraftaler

H) Feriefridage

I) Kompetenceudvikling

J) Skolernes fysiske rammer

K) Opfølgning på samarbejdsgrundlag

 

Her følger de enkelte skolers lokale samarbejdsgrundlag / forståelser: (pdf)

 

Borgerskolens almene del - Borgerskolens gruppeordning

Charlotteskolen 

Fløng skole

Hedehusene skole 

Linie 10

Mølleholm skole

Ole Rømer-skolen

Reerslev skole

Sengeløse skole

Torstorp Skole