Kreds 16 Arbejdstid

Skolernes lokale udmøntning 2016/17

Beskrivelser af de enkelte skolers udmøntning af byrådet i HTK's samarbejdsgrundlag

Da byrådet d. 25. februar 2014 vedtog et samarbejdsgrundlag for kommunens folkeskoler, besluttede de samtidigt at skolerne lokalt skulle tage stilling til følgende 11 punkter:

 

A) Årsnorm for arbejdstid

B) Opgaver og varsling af opgaveændringer

C) Tilstedeværelse

D) Tid til forberedelse

E) Tid til tillidsrepræsentant- og arbejdsmiljørepræsentant-arbejde

F) Kombinationsstillinger

G) Senioraftaler

H) Feriefridage

I) Kompetenceudvikling

J) Skolernes fysiske rammer

K) Opfølgning på samarbejdsgrundlag

 

Her følger de enkelte skolers lokale samarbejdsgrundlag / forståelser: (pdf)

 

Borgerskolen  

Charlotteskolen

Fløng skole

Gadehaveskolen

Hedehusene skole 

Linie 10

Mølleholm skole

Reerslev skole

Selsmoseskolen

Sengeløse skole

Torstorp Skole