Lærer på Anciennitetsløn

Tjenestemandsansat som lærer på Anciennitetsløn i Folkeskolen.

Anciennitetsløn for lærere i folkeskolen

Alle, der 31. marts 2000 var på løntrin 31 eller derover forblev på anciennitetslønsystemet.

Lønnen fremgår af bestemmelserne i Protokollat 2 til Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Det er specielt i §§ 1 og 2, at bestemmelserne om løn for ansatte i anciennitetslønsystemet findes. Her kan du finde overenskomsten.

Den centrale slutløn, som stort set alle på anciennitetslønsystemet aflønnes efter, er på løntrin 43 + 13.000 i årligt grundbeløb (31.03.2000).

Høje-Taastrup

           

Løntrin 43   

38.895,67 kr. 

+ 13.000 (pr. 1. april 2024 = 20.509,45 kr. årligt)

1.709,12 kr.

Månedsløn

40.604,79 kr. 


Undervisertillæg

Pr. 1. april 2024 modtager du et undervisertillæg på 723,09 kr. pr. måned. Tillægget dækker undervisning efter det ”udvidende undervisningsbegreb” op til og med 750 timer pr. skoleår og erstatter det tidligere timebaserede undervisningstillæg i dette interval.

Undervisningstillæg

For undervisningstimer ud over 750 timer pr. skoleår modtager du 141,99 kr. pr. time.

 

Andre tillæg

Centralt er der aftalt funktionstillæg for en række opgaver. Fx specialundervisning i særlige klasser, tale-/høreundervisning og Dansk som Andetsprog. Her finder du de "Særlige tillæg".

Lokalt er der aftalt funktionstillæg og kvalifikationstillæg. Fx for selvstyrende team, til Pædagogisk Diplomuddannelse eller som rekruttering- og fastholdelsestillæg. Hvilke funktioner og/eller kvalifikationer, man får tillæg for aftales lokalt, og det gælder også størrelsen af disse tillæg.

Lokale tillæg i Høje-Taastrup finder du her.

 

Fritvalgsordning

Alle er desuden omfattet af et fritvalgstillæg. Tillægget udgør pr. 1. april 2022 1,38 % af den pensionsgivende løn, og det frie valg består i, at du kan vælge, om du vil have tillægget udbetalt eller indsat i Lærernes Pension A/S.

Som udgangspunkt udbetales tillægget som løn. Hvis du vil ændre tillægget til ekstra pension, skal skolens leder senest en 1. oktober have skriftligt besked. Ændringen vil så ske den første 1. januar derefter.