Lokalløn og forhandling

Hand 853188 1920
Kreds 16 forhandler løn for dig i Høje-Taastrup

Som medlemmer af Danmarks lærerforening, har vi i mange år haft en lønsammensætning der hvilede på forhåndsaftaler med gennemskuelige objektive kriterier. Det betød at vi stort set kunne honorere lige løn for lige arbejde.

Det er stadig Kreds 16s politik at gå efter så brede og altfavnende lønaftaler som muligt. Du kan læse mere om vores aktuelle lønpolitik her!

Desværre har vores modpart i forhandlingerne gang på gang gået efter at individualisere lønkronerne. Vi er nu i en situation hvor Høje-Taastrup kommune (HTK) har opsagt alle forhåndsaftaler (bortset fra overenskomstens skal-aftale om selvstyrende team) og indført et krav om at løntillæg min. skal have en værdi af 2% af årslønnen for at kunne indgåes.

Heldigvis er det meste af lønnen aftalt ved "det store bord" (nationalt). Det kan du bl.a. læse mere om her i afsnittet "løn og penge", men den lokale løndannelse er desværre blevet lidt af et tovtrækkeri.

Vi er den forhandlingsbærende organisation på skoleområdet i HTK og forhandler derfor løn for dig. Er du interesseret i at tage et job i HTK vil vi gerne opfordre dig til at tage kontakt til os i forbindelse med din lønindplacering.