Lærer på Grundløn

Overenskomstansat som lærer på grundløn i Folkeskolen.

Grundløn for lærere i Folkeskolen

Alle, der er ansat efter 1. april 2000 er på grundlønssystemet og alle, der 31. marts 2000 var på løntrin 29 eller derunder kom også på grundlønssystemet. Langt de fleste aflønnes på dette system.
Lønnen fremgår af bestemmelserne i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Det er specielt i §§ 3, 4, 5 og 6, bestemmelserne om løn for ansatte i grundlønssystemet findes. Her finder du overenskomsten.

Centralt er lønnen aftalt således:

Løntrin

Grundlønnen er løntrin 31 + 3.000 i årligt grundbeløb (31.03.2000).
Efter endt lærereksamen og fire års beskæftigelse får du et kvalifikationstillæg, så du kommer på løntrin 35 + 3.000 i årligt grundbeløb.
Efter otte års beskæftigelse stiger kvalifikationstillægget, så du kommer på løntrin 40.
Efter tolv års beskæftigelse stiger kvalifikationstillægget, så du kommer på løntrin 40 + 10.000 kr. i årligt grundbeløb.

Løntrinssatserne varierer lidt, alt efter hvor i landet du er ansat. I skemaet nedenfor kan du se, hvad løntrinet giver pr. måned som ansat i Høje-Taastrup.

 

 

(Lønsatser pr. 1. april 2024)

 

Nyansat Grundløn Trin 31 + 3.000

4 års beskæftigelse Trin 35 + 3.000 

8 års beskæftigelse Trin 40

12 års beskæftigelse Trin 40 + 10.000

Område 4

32.873,91

34.764,83

36.959,58

 38.274,29

Grundbeløbene på 3.000 kr. og 10.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. De er per 1. april 2024 på hhv. 4.732,95 kr. og 15.776,50 kr. og er medregnet i skemaet.

Undervisertillæg

Pr. 1. april 2024 modtager du et undervisertillæg på 1.709,12 kr. pr. måned. Tillægget dækker undervisning efter det ”udvidende undervisningsbegreb” op til og med 750 timer pr. skoleår og erstatter det tidligere timebaserede undervisningstillæg i dette interval.

Undervisningstillæg

For undervisningstimer ud over 750 timer pr. skoleår modtager du 141,99 kr. pr. time.

 

Andre tillæg

Centralt er der aftalt funktionstillæg for en række opgaver. Fx specialundervisning i særlige klasser, tale-/høreundervisning og Dansk som andetsprog. Her finder du de "Særlige tillæg".

Lokalt er der aftalt funktionstillæg og kvalifikationstillæg. Fx for selvstyrende team og kompetenceudvikling eller Pædagogisk Diplomuddannelse. Hvilke funktioner og/eller kvalifikationer, man får tillæg for aftales lokalt, og det gælder også størrelsen af disse tillæg.

Lokale tillæg i Høje-Taastrup finder du her.

 

Fritvalgsordning

Alle er desuden omfattet af et fritvalgstillæg. Tillægget udgør pr. 1. april 2022 1,38 % af den pensionsgivende løn, og det frie valg består i, at du kan vælge, om du vil have tillægget udbetalt eller indsat i Lærernes Pension A/S.

Som udgangspunkt udbetales tillægget som løn. Hvis du vil ændre tillægget til ekstra pension, skal skolens leder senest en 1. oktober have skriftligt besked. Ændringen vil så ske den første 1. januar derefter.